100 év 100 pillanat – Pozsár László

1942. február 1-től bevezették a gimnáziumban a mindennapos félórás testnevelést. A téli hónapokban a gyakorlás 8 órától fél 9-ig tartott, míg a tanév további időszakában fél 8-tól 8 óráig. A helyszínek változatosak voltak, hiszen a testmozgást végezték a gáton, a sportpályán, a tornateremben, de a folyóson is. A sportkör vezetését a későbbiekben Fiedler Barna látta el, aki vívó órákat is tartott, Tiboldi Tibor, majd 1946-tól Csiffáry István...

100 év 100 pillanat – Nyelvi estek

A Batsányiban is lelkes tanárok népszerűsítették a műveltséget, az idegen nyelvek ismeretét, szeretetét: Aradi Miklós, dr. Kaszás Dánielné, Kalmárné Héjjas Hedvig, és persze még sokan mások. Az idegen nyelvek népszerűsítését szolgálták a nyelvi estek is, amelyek sok diákot mozgattak meg. A szervezésben jelentős részt vállalt Kalmárné Héjjas Hedvig, emlékezésében erről olvashatunk: „1977-ben kerültem frissdiplomásként a Batsányi János...

100 év 100 pillanat – Művelődési estek

A városban a gimnázium jelentette a műveltség egyik kiindulópontját. A tanárok szívügyüknek tekintették, hogy bekapcsolódjanak a város kulturális életébe. Így született meg a műveltségi estek gondolata, amely ismeretterjesztő jelleggel igyekezett a városban népszerűsíteni a különböző tudományágak kutatásait. A korszak alapszellemisége a kultúrfölényről szólt Trianon után. Ezek az előadások beleillettek ebbe a gondolatkörbe.

 

Batsányi János Alapítvány

 

Kedves Támogatónk!

A Batsányi János Alapítvány az idén is támogatni szeretné az iskola tehetséges diákjait. A diákokat a következő díjak, ösztöndíjak formájában támogatjuk: tanulmányi kirándulás támogatása, tanulmányi ösztöndíj, tanulmányi versenyek támogatása, Pro Schola Díj, Farkas György-díj, Havas Gyula-díj, Informatikai-díj és Szucsán...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Aradi Miklós tanár úr közel 50 éven át volt a gimnázium tanára. Generációk sorával szerettette meg az idegen nyelveket.  Grecsó Krisztián író, egykori diák emlékezésében két különböző korszak tanárait idézi: Aradi Miklóst és Cseh Aranka tanárnőt.

"És eszembe jut még Aradi tanár úr, aki majdnem hetvenéves volt, amikor elvállalt minket. Mi, elsős gimisek persze ezt nem értettük, hogy ez mit jelent, természetesnek vettük elegáns, könnyed...

Jelentkezés a 2021. május-júniusi érettségi vizsgára

Jelentkezési határidő február 15. (hétfő), egyben a jelentkezések lezárásának napja is.

A 12. évfolyamos tanulók a jelentkezéshez az osztályfőnököktől megkapták a tájékoztatást és jelentkezési lapot a már megadott napokon.

Előrehozott érettségi vizsgára és az osztályozó vizsgára jelentkezést határideje: 2021. február 15. (hétfő). A jelentkezéskor a tanuló hozza magával a személyi...

„Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” (Seneca)

A címben szereplő gondolatot a 9.f osztály tanulói választották a január hónap mottójának, mivel ebben a hónapban a célkitűzések jellemzőivel, fontosságával foglalkoztunk a boldogságórák keretén belül online és offline formában is.

A legkisebbek (5.f) a félévi bizonyítványhoz kapcsolódóan beszélgettek az önmagukkal szembeni elvárásaikról, és arról, hogyan tudták ezeket megvalósítani az elmúlt időszakban. Arról is szó esett, hogy miben tudnának...

100 év 100 pillanat – Nyelvoktatás

A gimnáziumban rendkívüli tárgyakat is oktattak, többek között a beszélt idegen nyelvek is helyet kaptak itt, ennek megfelelően a Szent Imre Gimnáziumban német társalgási órákat is tartottak. Az iskola gondosan ügyelt arra, hogy ezek az órák a rendes tanulmányok eredményét ne veszélyeztessék, ezért több tanulótól megvonták a részvételi engedélyt, ha azt szükségesnek ítélték. Jó időben a Tisza partján is tartottak órákat „a közvetlen szemlélet...

100 év 100 pillanat – “Jöjj, énekeljünk együtt”

A Szent Imre Gimnáziumban a 20-as, 30-as évek sikerei után is megmaradt a zene tisztelete. Az énekkar vezetését a 40-es években többek között Stéhlik Lajos látta el. A világi énekkar az 1942/1943. tanévben 92 taggal működött, a létszám persze folyamatosan változott, s heti két órát gyakoroltak. A kar négy szólamra a Himnusz és Szózat mellett több művet is megtanult, a korszakban oly híres Hiszekegy is ezek között volt. A Diákszövetség létrejöttével az...