100 év 100 pillanat – Ady Endre Népi Kollégium

Bár az 1935/36. tanév során az internátus befogadóképességét növelték 1946-ban megalakult az Ady Endre Népi Kollégium. Az internátus a háború alatt sokat szenvedett (szovjet katonai kórház volt), ezért a Segítő Egyesület 10 évre bérbe adta a Szűz Mária-rendnek. A Vallás – és Közoktatásügyi Minisztérium azonban nem hagyta ezt jóvá, így az internátus a helybeli római katolikus egyházközséghez került. Zsadányi Árpád igazgató a következőket jegyezte meg ezzel kapcsolatban: „Nagy csapás érte az internátust a Népi Kollégium felállításával. Ahelyett ugyanis, hogy a Népi Kollégium részére a város biztosított volna megfelelő épületet, elvette azt az épületet, amelyet az internátus részére 1929-ben átengedett, odaadta a kollégiumnak s az internátus most abban az épületrészben nyomorog, amelyet a Segítő Egyesület építtetett s ahelyett, hogy a két nevelőintézet 160 ifjúnak adna otthont, mindkettő szűkösködik, az internátus 30, a másik még kevesebb növendékkel.”