100 év 100 pillanat – A fiúk internátusa

Az internátus épülete ugyan nem a Kossuth téren található, mint a gimnáziumhoz kapcsolódó intézménynek azonban szerepelnie kell a pillanatok között. 1904-ben Eszes Mátyás a gőzmalom tulajdonosa és veje, Farkas Ignác kecskeméti gyógyszerész építtette, városi gőz- és kádfürdőnek szánta az épületet. Az artézi kút vizét a malom udvarából vezették át, s kazánban melegítették. Azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a vállalkozás, a magas igényeket kielégítő fürdőt Csongrád nem tudta eltartani, ezért néhány év után a tulajdonos bezárta, majd 1913-ban nyaralóvá alakíttatta át. 1926-ban a város megvásárolta, s 3 évre csendőriskolának adta bérbe.

Különféle hasznosítások után végül 1929-ben az Állami Szent Imre Gimnázium internátusává alakult eleinte 50, majd később 80 férőhellyel, ahol pezsgő diákélet folyt.  Az internátus megnyitása több célt is szolgált. A város vezetése bízott abban, hogy a gimnázium majd vonzóerőként hat: idecsábíthatja a délvidéki magyarok egy részét a bentlakásos kollégium. 

Az internátus irányítója a gimnázium igazgatója volt. A növendékek prefektusok felügyelete alatt és segítségével készültek a délelőtti tanítási órákra. Minden nap szigorúan kikérdezték tőlük a leckét, szabadidejükben sportoltak. Az étkezésüket is ott biztosították, tilos volt élelmet küldeni a lakóknak. A havi tartásdíj 52 pengő volt.