100 év 100 pillanat – Az első évkönyv…

A sikeresen záruló tanévet évkönyv örökítette meg. Az 1920/1921. tanévről szóló értesítő sok érdekes dolgot mesél a gimnáziumról: a tanárokról, diákokról, felszereltségről. Az osztályozás módja is különleges mai szemmel.

Az értesítőt a Trianon utáni traumában élő Magyarország jelmondata zárja:

„Csonka Magyarország nem ország!

Egész Magyarország menyország!”

A Területvédő Liga és a Védő Ligák Szövetsége a trianoni békeszerződés aláírása után pályázatot hirdetett egy maximum húsz szavas imára, fohászra, illetve egy maximum tíz szavas jelmondat megírására, amik hűen kifejezik hogy az ország nem nyugszik bele területei elvesztésébe, és minden lehetséges módon küzdeni fog azok visszaszerzéséért.

A pályázat eredeti szövege így hangzott:

„A Védő Ligák Szövetsége pályázatot hirdet:

  1. legfeljebb husz szóból álló imára, fohászra és
  2. legfeljebb tiz szóból álló jelmondatra.

Ugy az ima vagy fohász, mint a jelmondat azt a gondolatot fejezze ki, hogy minden törekvésünk elrabolt országrészeink visszafoglalására irányuljon és addig nem lesz pihenésünk, míg hazánk ujból egységes nem lesz.”

A jelmondat kategóriában az évkönyv utolsó mondataként olvasható gondolat nyert. Ez a két mondat tükrözi a korszak politikai felfogását is, amely a mindennapokat áthatotta.

évkönyv 1920_921