100 év 100 pillanat – A gimnázium épületet kap…

A csongrádi Állami Polgári Fiúiskola a templom mögötti telken, a Kossuth téren 1859-1860-ban felépült egyemeletes épületben működött. Ez az épület a 20. század első évtizedében már nem volt megfelelő az oktatáshoz. A sajtó többször közölt híreket az épület rossz műszaki állapotáról, a hely- és tanteremhiányról. Évről évre több diákot írattak be: az 1908 szeptemberében induló első évfolyamra beírt 72 tanulót egyetlen teremben helyezték el. Dékány József községi főorvos jelentette, hogy a terem fülledt és egészségtelen. A szülők kérvényt írtak Apponyi Albert kultuszminiszterhez az évfolyam párhuzamosítását kérve. A kérelmet azonban elutasították.

1904-ben a királyi tanfelügyelő felszólította Farkas Béla igazgatót, hogy a szükségessé vált tornacsarnok építésére tegyen előterjesztést. Az igazgató nemcsak tornacsarnokra, hanem egy teljesen új épületre tett javaslatot. Mindezzel egy időben egy másik törekvés is megvalósult: 1905. december 4-én tárgyalta a közgyűlés Báró Géza főgimnázium létesítése iránti kérelmét. A későbbiekben a polgári fiúiskola elhelyezésének és a gimnázium létesítésének kérdése elválaszthatatlanul összefonódott. A község 1908-ban 12000 koronáért megvett egy telket Kókai István örököseitől, amit kifejezetten a polgári fiúiskola céljára szemeltek ki. Azonban a Kókai-féle telket a minisztérium nem találta alkalmasnak iskola építésére, még a szomszédos telkek hozzácsatolása esetén sem. A kultuszminisztérium nem várt a csongrádi közgyűlés határozatára, s Ybl Lajosnak adott megbízást a tervek elkészítésére.

Az első vázlattervek 1912 őszére készültek el. Farkas Mór községi mérnök megtekintette Ybl terveit, s ezt írta: „Az iskola kétemeletes lesz, s magyar stílben épül, egyelőre nyolc tanteremmel s a szükséges helyiségekkel. Az épület az utcavonalnál négy méterrel beljebb épül, s előtte kert fog lenni. A tervrajz még e hóban teljesen készen lesz s az építésre a pályázat kiírása is rövidesen megtörténik.” Ybl Lajos terveiből kevés maradt az utókorra. A tervsorozatokból csak a legutolsó ismert, ez az, amelyik eljutott az engedélyezési fázisba, s amelynek alapján az építkezést megkezdték.

A polgári fiúiskola 1914-ben elkészült új, színes épülete, amely Csongrád és az ország legszebb szecessziós épületeinek egyike, észrevétlen maradt a csongrádi sajtóban. Óriásként magasodott a korábban épült parasztházak és soros beépítésű polgárházak fölé, s rajzolta át a város központját. A felülvizsgálati munkákat a háború ellenére is megtartották. Ekkor vöröskereszt kórház működött az épületben, a tanítás csak 1919-ben kezdődött meg.

1918-ban ismét napirendre került a gimnázium kérdése. A gimnázium 1920-ban a polgári fiúiskola épületében megkezdte működését, ezzel pontot téve a két intézményt szembeállító korábbi vitákra.

Forrás: Brunner Attila: Szecessziós építészet Csongrádon

            MNL CSML Csongrád

Ybl Lajos tervrajzának részlete