100 év 100 pillanat

A történet elkezdődik…

A magyar részről Deák Ferenc által irányított kiegyezés olyan folyamatokat indított el Magyarországon, amelyek a polgári fejlődés irányába mutattak. Ennek egyik jeles területe volt a népművelés feladata, amelyet az 1868. évi törvény szabályozott. A törvény a polgári iskolákról rendelkezett. Ennek értelmében azok a nagyobb községek, amelyeknek anyagi ereje engedi, kötelesek a felső népiskola helyett polgári iskolákat állítani a község lakosainak felekezeti különbség nélkül.

A csongrádi polgári iskola alapítása beleillett azokba a törekvésekbe, amelyek a település általános emelkedését tűzték célul. A nagyközségi státuszba csúszott Csongrád 1872-ben nyert újra városi rangot. A fejlődés egyik tényezője volt a helyi polgári fiúiskola, mely 1873-ban kezdte meg működését a „polgári becsületesség és a vallásos erkölcs alapján”. Szakmai felügyeletét a Szegedi Tankerületi Főigazgatóság gyakorolta, működésének gazdasági feltételeiről a helyi iskolaszék volt hivatott gondoskodni. Az intézet indulásakor a kiadások pénzügyi fedezete nem volt teljesen biztosított, ez az iskola elnevezésében is tükröződött: államsegélyes községi polgári fiúiskolaként emlegették.

Az oktatómunkát 3 főnyi tantestület indította el. Az intézet első igazgatója Farkas Béla volt. 1877 szeptemberében már azzal a kéréssel folyamodtak a miniszterhez, hogy az iskolában leányokat is lehessen oktatni. A kérvényt többen aláírták a város jeles polgárai közül, de kérelmük nem járt sikerrel.

Miniszteri biztos látogatta meg az iskolát 1895-ben. A tapasztalatait tartalmazó jegyzőkönyvből megtudhatjuk, hogy az iskola épülete rozoga, szűk, egészségtelen. A miniszteri biztos vizsgálata megmozdította a polgári iskola körüli állóvizet. A minisztérium és Csongrád közötti megállapodás értelmében az 1897/1898-as tanévben a minisztérium állami kezelésbe vette az iskolát. A minisztérium vállalta, hogy hat éven belül polgári leányiskolát létesít, s hogy a község által adományozott telken új épületet emeltet a polgári fiúiskolának. Ennek karbantartásáról a község köteles gondoskodni.

Farkas Béla az 1913/1914-es tanévig irányította az iskolát. Vezetésével a testület 1912. január 27-én sürgősen kéri, hogy a község és a minisztérium most már valóban egyezzen meg az új iskola telkének átadásában, hogy az új épületet fel lehessen építeni. Az ügy kapcsán megszületett a miniszteri rendelet, s Ybl Lajos műépítészt megbízták a tervezéssel.

Farkas Bélát Éder János követte az igazgatói székben. Ő volt az intézet irányítója, amikor megkapták az új iskolaépületet. Nem sokáig birtokolták önállóan, 1920-ban beköltözött melléjük az akkor alapított gimnázium.

A 19. századi Csongrád iskoláinak történetéről, többek között a gimnázium megalakulásáról is olvashatnak további érdekességeket Dudás Lajos munkájában.

dudás tanulmánya