Stéhlikné Szalkai Mária

Nekem van a legszebb hivatásom a világon. Azt mutathatom meg a tanítványaimnak az emberiség történelméből, amit épített, alkotott. Méghozzá az adott kor körülményeihez képest a legmaradandóbbat, a legnagyszerűbbet, a legjobbat és legszebbet. Rajz órán megtanuljuk, hogy minden munka mellé oda kell rendelni a minőségre való törekvést és minden munka legmagasabb szintű művelése művészet.
A rajz órákból mindenki ki tudja venni a maga hasznát, mert a művészet érthetőbbé teszi a történelem eseményeit, megtestesíti a geometriai formákat, ismeretlen tájakra kalauzol, erkölcsi igazságok felvetésével gondolkodásra késztet, filozófiai mélységű vitákra sarkall, fizikai törvényszerűségekkel játszik, önbecsülésre, kreativitásra ösztönöz, kedélyállapotot javít.
John W. Gardner gondolatában nagy igazság rejlik:
” Az élet a rajzolás művészete, radír nélkül.”
Mi gyakorlunk.