Posta István

Magyar – történelem – latin szakos tanári diplomámat  a JATE  Bölcsészettudományi Karán szereztem.  Szakvizsgámat  drámapedagógia szakterületen teljesítettem. A változó tanítási és tanulási környezethez alkalmazkodva sok tanfolyamon, továbbképzésen vettem részt.

A Mozaik Kiadó felkérésére tankönyvsorozatot írtam társszerzőként. /Sokszínű IRODALOM 5-8. oszt./

1993 óta tanítok a gimnáziumban. Tantárgyaim tanítása nagy felelősséggel és sok munkával jár, hiszen kötelező érettségi tárgyak, így szinte minden évben volt érettségiző osztályom. Igyekszem mindenkinek segíteni, hogy sikeres vizsgát tegyenek. Sok kiváló tanítványom volt az évtizedek alatt, és azokra is büszke vagyok, akik az életben, a munkájukban megállják a helyüket. Konzervatív vagyok abban az értelemben, hogy diákjaimban a tudás tiszteletét, a tanulás szeretetét igyekszem erősíteni. Elkötelezett vagyok az irodalom és a színház mellett is. Még egyetemistaként rendezői képesítést szereztem, és diákjaimmal – mindenütt, ahol eddig tanítottam – színjátszó kört szerveztem. Sok-sok iskolai, városi és országos fellépésen és versenyen szerepeltünk. Eljutottunk a Vajdaságba, Székelyföldre is darabjainkkal. Versmondóként, szereplőként, rendezőként városi társulatok tagjaként magam is részt veszek Csongrád kulturális életében.

Nős vagyok, négy nagy gyermek édesapja, emellett már nagyapa is. Feleségemmel, Postáné Pető Györgyivel Csongrádon élünk, a Batsányiban tanítunk.