Leirerné Katona Ágnes

2000 óta tanítok a Batsányi János Gimnáziumban, ami azért is nagy jelentőségű számomra, mert én magam is batsányisként érettségiztem.
Jellemzően angol nyelv órákon találkozhatnak velem a diákok, de oktató tevékenységem során több alkalommal volt lehetőségem rajzot is tanítani ötödik és hatodik évfolyamokon.
Elhivatottságomat az angol nyelv oktatása iránt, jól mutatja, hogy ezen a területen három diplomát is szereztem és ebből adódóan nagy lelkesedéssel tanítom a tantárgyamat bármely korosztálynak.Alapelvem, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, amely egy kicsit is erősíti a diákok motiváltságát a nyelvtanulás iránt, illetve hozzátesz a meglévő tudásukhoz. Ezeket szem előtt tartva, szívesen veszek részt pályázatok írásában is. Az általam jelenleg koordinált két Erasmus+ programban is a fő célkitűzés, hogy minél többet ismerjenek meg a célnyelvi országok kultúrájából és minél többet tartózkodjanak olyan közegben, ahol lehetőségük van használni a nyelvet.

Az intézményünkben működő ECL nyelvvizsga telephelynek a 2012-ben történt akkreditáció óta vagyok a vezetője. Évek óta szervezem az ECL próba nyelvvizsgát és országos nyelvi versenyt.
Több éve vagyok az idegen nyelvi munkaközösség vezetője a gimnáziumban, összefogva az itt folyó szakmai munkát.
2017-től osztályfőnöki feladatokat is ellátok, így lehetőségem van a szülőkkel való szorosabb kapcsolattartásra is.
Nagyon szeretek kirándulni és táboroztatni. Közel húsz éve szervezek nyári táborokat és Fecsketábort a leendő kisgimiseknek.

Mesterpedagógusként Vekerdy Tamás gondolatait tartom iránymutatónak:

„Csak a jó minőségű tanár lehet mesterré, csak az a tanár, aki maga is élvezi, amit csinál, akinek a számára az együttlét a gyerekekkel, a világra való rácsodálkozás, élmény és öröm.”