Kiss Attila

+3663570-550, +3630293-1858

Kiss Attila, 46 éves testnevelő tanár vagyok. Diplomáim megszerzése óta szülővárosomban dolgozom, itt élek családommal. Nemcsak szeretem a szakmám, hanem szívesen is dolgozom benne. Olyan pedagógusnak tartom magam, aki szívesen vállal szakmai kihívásokat, és elhivatottságomat nemcsak mint testnevelő, intézményvezetőként törekszem bizonyítani. Ez a 22. tanévem a Batsányiban, ebből 13 tanévben intézményvezetőként is segíthetem kollégáim szakmai munkáját. Az iskola az én értelmezésemben olyan oktatási központ, ahol a pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók és szülők egy közösséget alkotnak, s ahol az intézményvezető szerepe ennek az együttműködésnek a támogatása. Tanulóközpontú iskolát képviselek, ahol a legfőbb cél az, hogy olyan iskolai légkör kialakítása a célom, ahol a tanulók tevékenységének pozitív megítélése áll a középpontban, ahol a nevelőtestület minden tagja szorgos és hasznos tagja közösségünknek és az ideálishoz közelítő munkahelyi légkörben dolgozhat. Olyan iskolai légkör kialakítása, ahová a szülő úgy engedi el gyermekét, hogy tudja, jó kezekben van a mi iskolánkban.

 A mozgás, a sport nemcsak a munkahelyemen meghatározója életemnek, hanem mindennapjaim része, lehetőségeim szerint én is sportolok, leginkább a hosszútávfutást kedveltem, nagy siker volt számomra a maratoni táv többszöri teljesítése. Mostanában kerékpáron gyűjtöm a kilométereket. A sport nemcsak a testet, hanem a lelket is erősíti, a mottóm nemcsak a mozgásban, az életemben is irányt mutat, ha magával ragad a hajsza: nem a táv, hanem az iram öl.

A sport számomra több mint a munkám, a hivatásom, a hobbim, mivel gyermekkorom óta sportolok, az életem része. Pedagógusként legfőbb célom megszerettetni a mozgást a tanulókkal, kialakítani bennük az igényt a rendszeres sportra. Célom, hogy hozzásegítsem őket a közösségi mozgás élményéhez, életminőségük javításához, rávezessem őket arra, hogy a rendszeres sportmozgás fontosságát belássák, önként, saját elhatározásból, saját magukért sportoljanak. A Csongrád Megyei Diáksport Egyesület elnökeként is fontosnak tartom, hogy testi adottságoktól függetlenül minden tanítványom, minden diák megismerje a mozgás örömét.

A sporttal kapcsolatos nézeteim teljesen azonosak intézményvezetői céljaimmal. Intézményvezetőként is remélem, hogy közös munkánk eredményeként minden batsányis élményként éli meg tanulmányait, a közös mozgást, iskolai rendezvényeinket. Bízom benne, hogy munkánkkal példát mutathatunk más iskoláknak, kollégáknak is. Így vezető szaktanácsadóként nemcsak a testnevelés szakos, hanem szaktanácsadó és más szakos kollégáim munkáját is segíthetem azzal, hogy megfelelő információk, módszertan birtokában végezhessék munkájukat, ennek érdekében képviselem a testnevelés és sport szakterület érdekeit is.