Bujáki Olga

„Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem módszerekre vagy technikákra. A tanár a szíve az oktatásnak.” (Sidney Hook)

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végeztem matematika-testnevelés szakon, majd a József Attila Tudományegyetem matematika szakán szereztem középiskolai tanári diplomát. 1992 óta tanítok a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban, ahol középiskolai éveimet is töltöttem. Kiváló tanáraimra példaképként gondolok. Úgy érzem, hogy a tanár személyisége, példamutatása mindennél fontosabb a nevelés-oktatás során. Hosszú évekig mindkét tárgyat tanítottam a 8 osztályos gimnázium minden évfolyamán, jelenleg csak a matematikát. A több éven át működő Természetjáró Szakosztály vezetőjeként magyarországi túrákat szerveztem az érdeklődő diákoknak. Közel 30 éve készítek fel diákokat érettségi vizsgára, továbbtanulásra. Évek óta látok el vizsgáztatói feladatokat emelt szintű érettségin. Rendszeres olvasója vagyok a KöMaL-nak, szívesen oldom meg a kitűzött feladatokat önképzés céljából.

„A matematikán kívül a testnevelés az, amiben leginkább megéli a gyerek a saját korlátait. Az érzést, hogy csinálom, de nem megy.” Fontos feladatnak érzem feloldani azokat a falakat, amik felépülnek a diákokban e két tárggyal kapcsolatban.

A sport lételemem, vallom, hogy a mozgás „konzervál”. Két egyetemista gyermekem van, akiket hasonló szellemiségben neveltünk.

Hobbim: természetjárás, sportolás, jóga, rejtvények