100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

BJG, az Alma Mater

 

Nem tudhatom, hogy másnak e skóla mit jelent, nekem .... nekem például Radnótit, akit, bár futólag találkoztam vele a közeli (akkor) Központi Állami Általános Fiúiskolában is, mélyebben megismerni és megszeretni a gimiben volt szerencsém.  Általában is szerencsém volt, sok jó, köztük néhány kiváló és felejthetetlen tanárom tett jelentős erőfeszítéseket pallérozásomra.

És még mi mindent? Hát először is egy...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

A Batsányi János nevét viselő gimnázium Csongrád egyik nevezetes épülete, állítólag vendégül látta Kossuth Lajost is, és ugyancsak állítólag a Tanácsköztársaság idején a padlásáról a vöröskatonák géppuskával tartották sakkban a Tiszán túl állomásozó románokat. Szépen díszített épület ma is, annak idején a bejáratához míves székely kapu is tartozott (én még láttam), amely ma már nincs meg. Igazgatója Kiss János volt, az általános...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Diákéveim emlékére

A csongrádi Batsányi János Gimnázium, Faipari és Óvónőképző Szakközépiskola tanulója 1975-1979-ig voltam óvónői szakon. Az iskolai felvételi értesítőt követően hamarosan megérkezett a kollégiumi felvételi tájékoztató is, amelyből rögtön megtudtam a kollégiumi azonosító számomat (jelen esetben én voltam az A39 es tanuló). Az azonosító számot minden ruhaneműbe bele kellett varrni. A tájékoztató...

100 év 100 pillanat – Óvónői Szakközépiskola

Az 1972-ben elindított óvónői szakközépiskolai képzés 25 éven keresztül működött a gimnáziumban, az utolsó osztály 1997 májusában ballagott el. Felföldi Jánosné (Ica néni), majd az ő nyugdíjazása után Timár Jánosné vezette az oktatás szakmai részét.  

Az első osztály ballagási tablója ... és 35 év után az óvónői osztály, ahogyan az osztályfőnök megörökítette az érettségi találkozón.

100 év 100 pillanat – Tanul az osztály…

A gimnázium osztálytermeinek felszereltsége sokat változott az évtizedek alatt. A tárgyi felszereltség nagy hiányokat mutatott az intézmény indulásakor. A gimnázium kezdetben a polgári fiúiskola bútorzatát használta, s a tanári könyvtár is minimális kötetből állt. 1923-ra a város új bútorokat és fapadokat készíttetett az iskolának (ezek folyamatos javításra szorultak az igazgatói beszámolók szerint). Az adományoknak köszönhetőan a szertár és a...

Új magyar szaktanterem a Batsányiban

Iskolánk ismét új, modern és jól felszerelt szaktanteremmel gazdagodott. A korábban könyvtárként, majd magyar szaktanteremként és az utóbbi több mint 10 évben több kisebb gazdasági irodaként is funkcionáló termet újra birtokba vehetik a tanulók. A terem kialakításáért, felújításáért és berendezéséért hálával tartozunk Kása Zoltán, Csongrád város díszpolgárának felajánlásáért. Ebben a különleges járványügyi helyzetben nagy kihívás volt...

100 év 100 pillanat – Irodalmi színpad

A Batsányi János Gimnáziumban 1962-ben újjáalakult az irodalmi színpad, amely fontos szerepet töltött be az iskola és a város kulturális életében. Id. Posta István vezetésével a gimnázium korábbi hagyományainak nemcsak folytatója, de méltó utódja is lett: „… színpadunk létrejöttében bizonyos fokig szerepelt a véletlenszerűség… a november 7-i ünnepségen többen vettünk részt, és utána vetődött fel bennünk a gondolat, hogy mi lenne, ha...

Digitális humán verseny Batsányiról és koráról

2020 novemberében 6 csapat részvételével rendeztük meg az általános iskolások számára meghirdetett humán tanulmányi versenyt. A tanulókat játékos csapatversenyre hívtuk, amelyre 2–4 fős csoportokban lehetett jelentkezni. A járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben digitális formában szerveztük meg programunkat, az újszerű versenyformával egyben motiválni is kívántuk a tanulókat a részvételre, tehetségük kibontakoztatására.

Idén a...