100 év 100 pillanat – Sportélet a Batsányiban

A nagy tapasztalattal rendelkező testnevelők igyekeztek segíteni a fiatalabb korosztály pályakezdését, hiszen hosszabb-rövidebb ideig több testnevelő dolgozott a gimnáziumban. Munkájuk már specializálódást is jelentett, mert egy-egy sportterületet képviseltek az oktatásban. A 90-es évek elején még működött iskolai sportkör. Külön számlaszámmal, elnökkel és mindennel, amit az akkori törvények előírtak. Pozsár Laci bácsi és a felesége leánytornát...

100 év 100 pillanat – Pozsár László

1942. február 1-től bevezették a gimnáziumban a mindennapos félórás testnevelést. A téli hónapokban a gyakorlás 8 órától fél 9-ig tartott, míg a tanév további időszakában fél 8-tól 8 óráig. A helyszínek változatosak voltak, hiszen a testmozgást végezték a gáton, a sportpályán, a tornateremben, de a folyóson is. A sportkör vezetését a későbbiekben Fiedler Barna látta el, aki vívó órákat is tartott, Tiboldi Tibor, majd 1946-tól Csiffáry István...

100 év 100 pillanat – Nyelvi estek

A Batsányiban is lelkes tanárok népszerűsítették a műveltséget, az idegen nyelvek ismeretét, szeretetét: Aradi Miklós, dr. Kaszás Dánielné, Kalmárné Héjjas Hedvig, és persze még sokan mások. Az idegen nyelvek népszerűsítését szolgálták a nyelvi estek is, amelyek sok diákot mozgattak meg. A szervezésben jelentős részt vállalt Kalmárné Héjjas Hedvig, emlékezésében erről olvashatunk: „1977-ben kerültem frissdiplomásként a Batsányi János...

100 év 100 pillanat – Művelődési estek

A városban a gimnázium jelentette a műveltség egyik kiindulópontját. A tanárok szívügyüknek tekintették, hogy bekapcsolódjanak a város kulturális életébe. Így született meg a műveltségi estek gondolata, amely ismeretterjesztő jelleggel igyekezett a városban népszerűsíteni a különböző tudományágak kutatásait. A korszak alapszellemisége a kultúrfölényről szólt Trianon után. Ezek az előadások beleillettek ebbe a gondolatkörbe.

 

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Aradi Miklós tanár úr közel 50 éven át volt a gimnázium tanára. Generációk sorával szerettette meg az idegen nyelveket.  Grecsó Krisztián író, egykori diák emlékezésében két különböző korszak tanárait idézi: Aradi Miklóst és Cseh Aranka tanárnőt.

"És eszembe jut még Aradi tanár úr, aki majdnem hetvenéves volt, amikor elvállalt minket. Mi, elsős gimisek persze ezt nem értettük, hogy ez mit jelent, természetesnek vettük elegáns, könnyed...

100 év 100 pillanat – Nyelvoktatás

A gimnáziumban rendkívüli tárgyakat is oktattak, többek között a beszélt idegen nyelvek is helyet kaptak itt, ennek megfelelően a Szent Imre Gimnáziumban német társalgási órákat is tartottak. Az iskola gondosan ügyelt arra, hogy ezek az órák a rendes tanulmányok eredményét ne veszélyeztessék, ezért több tanulótól megvonták a részvételi engedélyt, ha azt szükségesnek ítélték. Jó időben a Tisza partján is tartottak órákat „a közvetlen szemlélet...

100 év 100 pillanat – “Jöjj, énekeljünk együtt”

A Szent Imre Gimnáziumban a 20-as, 30-as évek sikerei után is megmaradt a zene tisztelete. Az énekkar vezetését a 40-es években többek között Stéhlik Lajos látta el. A világi énekkar az 1942/1943. tanévben 92 taggal működött, a létszám persze folyamatosan változott, s heti két órát gyakoroltak. A kar négy szólamra a Himnusz és Szózat mellett több művet is megtanult, a korszakban oly híres Hiszekegy is ezek között volt. A Diákszövetség létrejöttével az...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Visszaemlékezés

az idén 100 éves Batsányi János Gimnáziumban töltött évekre.

Ezek az évek 1970 -74 közötti időszakot ölelik át.

„Jó korban születtünk!” – mondogatjuk egymásnak, ha találkozunk.

Mi, az 50-es évek közepén született generáció egy nyugodt, békés világban voltunk fiatalok, lehetőségekkel teli világban fiatal és középkorú felnőttek. Talán a vége lesz nehéz, de remélhetőleg az még messze van.

A...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Forgó Kovács Eszter

A továbbtanulásról – ponthatárok nélkül

A csongrádi Batsányi János Gimnázium tanulója voltam 1958-1962 között. Jeles érettségit a IV/C osztályban tettem. Osztályfőnököm Szabados Viktória matematika-fizika szakos tanár volt.

A gimnáziumba való bejutásom nem volt felhőtlen. Az „50-es” években származás szerinti megkülönböztetés alapján döntötték el a Pártbizottságon, ki tanulhat, ki végezheti el a középiskolát,...