100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Visszaemlékezés

az idén 100 éves Batsányi János Gimnáziumban töltött évekre.

Ezek az évek 1970 -74 közötti időszakot ölelik át.

„Jó korban születtünk!” – mondogatjuk egymásnak, ha találkozunk.

Mi, az 50-es évek közepén született generáció egy nyugodt, békés világban voltunk fiatalok, lehetőségekkel teli világban fiatal és középkorú felnőttek. Talán a vége lesz nehéz, de remélhetőleg az még messze van.

A...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Forgó Kovács Eszter

A továbbtanulásról – ponthatárok nélkül

A csongrádi Batsányi János Gimnázium tanulója voltam 1958-1962 között. Jeles érettségit a IV/C osztályban tettem. Osztályfőnököm Szabados Viktória matematika-fizika szakos tanár volt.

A gimnáziumba való bejutásom nem volt felhőtlen. Az „50-es” években származás szerinti megkülönböztetés alapján döntötték el a Pártbizottságon, ki tanulhat, ki végezheti el a középiskolát,...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

BJG, az Alma Mater

 

Nem tudhatom, hogy másnak e skóla mit jelent, nekem .... nekem például Radnótit, akit, bár futólag találkoztam vele a közeli (akkor) Központi Állami Általános Fiúiskolában is, mélyebben megismerni és megszeretni a gimiben volt szerencsém.  Általában is szerencsém volt, sok jó, köztük néhány kiváló és felejthetetlen tanárom tett jelentős erőfeszítéseket pallérozásomra.

És még mi mindent? Hát először is egy...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

A Batsányi János nevét viselő gimnázium Csongrád egyik nevezetes épülete, állítólag vendégül látta Kossuth Lajost is, és ugyancsak állítólag a Tanácsköztársaság idején a padlásáról a vöröskatonák géppuskával tartották sakkban a Tiszán túl állomásozó románokat. Szépen díszített épület ma is, annak idején a bejáratához míves székely kapu is tartozott (én még láttam), amely ma már nincs meg. Igazgatója Kiss János volt, az általános...

100 év 100 pillanat – “Én iskolám, köszönöm most neked”

Diákéveim emlékére

A csongrádi Batsányi János Gimnázium, Faipari és Óvónőképző Szakközépiskola tanulója 1975-1979-ig voltam óvónői szakon. Az iskolai felvételi értesítőt követően hamarosan megérkezett a kollégiumi felvételi tájékoztató is, amelyből rögtön megtudtam a kollégiumi azonosító számomat (jelen esetben én voltam az A39 es tanuló). Az azonosító számot minden ruhaneműbe bele kellett varrni. A tájékoztató...

100 év 100 pillanat – Óvónői Szakközépiskola

Az 1972-ben elindított óvónői szakközépiskolai képzés 25 éven keresztül működött a gimnáziumban, az utolsó osztály 1997 májusában ballagott el. Felföldi Jánosné (Ica néni), majd az ő nyugdíjazása után Timár Jánosné vezette az oktatás szakmai részét.  

Az első osztály ballagási tablója ... és 35 év után az óvónői osztály, ahogyan az osztályfőnök megörökítette az érettségi találkozón.

100 év 100 pillanat – Tanul az osztály…

A gimnázium osztálytermeinek felszereltsége sokat változott az évtizedek alatt. A tárgyi felszereltség nagy hiányokat mutatott az intézmény indulásakor. A gimnázium kezdetben a polgári fiúiskola bútorzatát használta, s a tanári könyvtár is minimális kötetből állt. 1923-ra a város új bútorokat és fapadokat készíttetett az iskolának (ezek folyamatos javításra szorultak az igazgatói beszámolók szerint). Az adományoknak köszönhetőan a szertár és a...

100 év 100 pillanat – Irodalmi színpad

A Batsányi János Gimnáziumban 1962-ben újjáalakult az irodalmi színpad, amely fontos szerepet töltött be az iskola és a város kulturális életében. Id. Posta István vezetésével a gimnázium korábbi hagyományainak nemcsak folytatója, de méltó utódja is lett: „… színpadunk létrejöttében bizonyos fokig szerepelt a véletlenszerűség… a november 7-i ünnepségen többen vettünk részt, és utána vetődött fel bennünk a gondolat, hogy mi lenne, ha...