100 év 100 pillanat – Nyelvi estek

A Batsányiban is lelkes tanárok népszerűsítették a műveltséget, az idegen nyelvek ismeretét, szeretetét: Aradi Miklós, dr. Kaszás Dánielné, Kalmárné Héjjas Hedvig, és persze még sokan mások. Az idegen nyelvek népszerűsítését szolgálták a nyelvi estek is, amelyek sok diákot mozgattak meg. A szervezésben jelentős részt vállalt Kalmárné Héjjas Hedvig, emlékezésében erről olvashatunk: „1977-ben kerültem frissdiplomásként a Batsányi János Gimnáziumba és diákkori szép élményeim hatására bevezettem az ún. Nyelvi esteket, amelyen idegen nyelven adtak elő diákjaink hosszabb-rövidebb darabokat, verseket, énekeket, táncot, anekdotát, stb.. Kezdetben csak német nyelven voltak előadások, de évről évre bővült az érdeklődés, s mielőtt megszűnt volna ez az iskolai rendezvény, már a németen kívül volt angol, olasz, latin, sőt ógörög nyelvű műsorszám is. Az első előadáson Friedrich Dürrenmatt „ A nagy Romulus” című drámájából adtunk elő részleteket. A színdarabot németül és magyarul is bemutattuk, hogy a közönség minden tagja élvezhesse. Ezt a drámarészletet kb. 20 évvel később még egyszer előadtuk az akkori osztályommal.

 

A külföldi és belföldi továbbképzések adtak mindig új ötleteket a műsor választásához. A lipcsei továbbképzésen csodálatos gyermekverseket ismertem meg, ezután vettem műsortervbe James Krüss, Alwin Fredenberg, Peter Hacks humoros, kedves versikéit, ezeket 2000 márciusában adtuk elő. Dalokkal is jól lehet idegen nyelvet tanulni. Ilyen jellegű könyvből is tanultunk éneket, a szöveg dallammal jobban megragad. A kommunikatív nyelvoktatás térnyerésével előtérbe kerültek kisebb, hétköznapi jelenetek, amelyek ötlete a TV-ből vagy a tankönyvekből származott. Örültünk, amikor hangszeren tanuló diákjaink német/osztrák zeneszerző művét adták elő.

A pécsi továbbképzésen ízelítőt kaptunk a magyarországi németek kultúrájából, s zenei anyaghoz hozzájutva tovább tudtuk adni diákjainknak ezt az élményt is. Forgó Edit és Szabó Gabriella készítettek koreográfiát az adott zenére.

Mint minden kezdeményezés és új dolog az évek során elfárad. Így alakult át a színdarabi előadás könnyebb lélegzetű, könnyebben megtanulható, többek számára érthető versekké, dalokká, rövidebb jelenetekké. Ezek a műsorok azt a célt szolgálták, hogy a diákok a tankönyvi szövegeken túl mást is tanuljanak, ismerkedjenek a tanult idegen nyelv kultúrájával és jól szórakozzanak, és szórakoztassanak.

Mikor láttuk, hogy erre csökken az igény, más területet választottunk a diákok szereplésére, szerepeltetésére. Ekkor találtuk ki a „Nyelvi konferenciát”, ahol minden évben egy megadott témából lehetett felkészülni a jelentkezőknek és PowerPoint-os előadásban bemutatni a témához kidolgozott előadást. Nem tettük kötelezővé az idegen nyelvű előadást, hogy a más nyelvet tanuló közönség is értse, ill. az érdeklődők ne maradjanak ki, ha még nem elegendő a nyelvtudásuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy évről évre többen tudnak angolul, ill. németül is kiselőadást tartani, bizonyítva ezzel, hogy eredményes a nyelvoktatás, eredményesen böngészik az idegen nyelvű internetes oldalakat, és ilyen módon is bővítik nyelvtudásukat és az adott célnyelvi országról szerzett ismereteiket.

Nyelvi konferencia 2013-ból

A beiskolázás elősegítésére évek óta vetélkedőt szervezünk a város és a régió általános iskolás diákjainak. Célunk, hogy eljöjjenek megnézni iskolánkat, a vetélkedő témája alapján ismereteket szerezzenek a tanult nyelv országairól, fejlesszék nyelvtudásukat, jól érezzék magukat nálunk. Így végigmentünk már országismereti témákban angol és német nyelvű országokon, ismertebb városokon, étkezési szokásokon, a zenei és sportélet, az irodalom területén és nagyon sok ötletet lestünk el egymástól.