100 év 100 pillanat – Iskolám

Id. Posta István: Iskolám

 

A tűnő időnek árján

nősz egyre

            a tágult végtelenbe

míg követni tud

                        a véges

                                   emlékezet  

lázas és vajúdó

siető rohanó

vérben és füstben tobzódó

                                   évek nyűge tapad

                              polipként

                        felkiáltójelei köré

egyszerre vagy a jelen és a múlt

egy sóhajnyi csupán történelmed

de ez több mint

                        omló századok

            halvány pírja

mit sárgult fóliánsok

kötetein festhetett volna rád

                                   a messzi múlt

röpke léted

            dohos századokkal

            csatázik vígan

mert amit átélt

                        az emberöltő

                        a percnyi lét

                        a 100 év

felér más ezredévvel

                       az iskolám 

bennem ma életre ébred

                                   lüktető ereim patakján

                                   az idegeim rezgésében

                                   kigyúl az emlékezés

itt dobolsz újra sejtjeim

                                   szövevény – rendszerében

kamaszként indultunk útra együtt

                        a kormos fellegek alatt

                                   még lappangott a parázs

                                               a nagy égés után

úgy látlak ma is mint rég

            élessé rajzol

                                   az emlékezés

a megszépítő messzeségben

                                               a jelen pírja is mássá változik

másként látja életét

                                   az ki emlékezni tér

a história is azt tanítja

            hogy emlékeiből nyer

                                               erőt az emberiség

fakult fényképek élesednek

                                               a lélek filmvásznán

montázsokból áll össze az élet

az őrzött emlékek

                        rosszak vagy szépek

távolodva szépül az élet

                                               akár a jövő ragadja

                                                 akár húzza a múlt

azzal a friss bátorsággal

                                               mely korom sajátja

ölellek újra át

                        s szívemhez vonlak

                        hogy rólad emlékezzem

ma újra iskolám.