100 év 100 pillanat – Iskolai ünnepélyek, irodalmi műsorok

A Szent Imre Gimnázium ünnepségeit igyekeztek színvonalassá tenni, egy tanévben általában 6-8 ünnepséget tartottak. „A hazafias érzés ápolásának, az érzelmek nevelésének értékes munkájához szervesen kapcsolódtak ünnepélyeink. Bár minden hivatalosan elrendelt ünnepélyt gazdag műsor keretében tartottunk meg, gondosan ügyeltünk arra, hogy az iskolai munka rendjét és folytonosságát meg ne zavarjuk. Gondunk volt arra is, hogy a szülőket és a város társadalmát gyakori meghívásunkkal ne terheljük. Ezért több ünnepélyt csak az ifjúság és tanári testület szűk, de annál bensőségesebb körében tartottunk meg. Amikor azonban a nyilvánosság elé léptünk, akkor hangsúlyozottan elvártuk a szülőktől, hogy az iskolai ünnepségen részt vegyenek.” (Értesítő 1925/26).  A fontosabb megemlékezések közé tartozott november 5.: Szent Imre napja, amikor az énekkar szereplése mellett szavalatok hangzottak el. A gimnáziumban működő Gróf Széchenyi István Önképzőkör feladata volt az iskolai ünnepélyek szervezése. A kör tevékenységét többek között Úr Márton, nemes Czakó János és Bezerédy István tanárelnök vezette, tagjai nyilvános ünnepélyt tartottak még október 6-án az aradi vértanúk, március 15-én pedig a márciusi ifjak emlékére.

Különleges eseménynek számított a Horatius emlékünnepély 1935. május 26-án.

1945 után a Szent Imre Gimnázium ünnepélyei is alkalmazkodtak az új politikai irányvonalhoz, így bekerült a megemlékezések sorába április 4. is. A diákszövetségi munka keretei között folyt a színjátszó és kultúrcsoport tevékenysége is, amelynek irányítói Dr. Fehér Ede és Havas Gyula voltak.

A Batsányiban is folytatták a korábbi hagyományokat. Az iskola színpada a városi kultúrházban is gyakran fellépett. A tanárok is együtt szerepeltek a színpados tanulókkal, elsősorban a magyar – és világirodalom klasszikus darabjaiból állították össze műsorukat.

 

Az újságcikkek szerint hagyomány volt az irodalmi műsorok bemutatója, ebből elsősorban a végzősök vették ki a részüket. Még 1956-ban is készült bemutató, persze a korszellemnek megfelelően.