100 év 100 pillanat – Az első érettségi…

Iskolatörténeti jelentőségű az első érettségi vizsga, ami 1925 májusában lezajlott a gimnáziumban. 21 tanuló jelentkezett az „érettségi írásbeli vizsgálatra”.

Az 1925. május 16-án, 18-án és 19-én tartott írásbeli tételei a következők voltak.

Vajon ma hányan oldanák meg?

Magyar nyelv és irodalom: Hogyan nyilatkozik meg a hazaszeretet a XIX. század nagy költőinek (Vörösmarty, Petőfi, Tompa, Arany) költészetében?

Latin nyelv: Sallustius Crispus: Bellum Iugurthinum cap. 102. fordítása magyarra

Mennyiségtanból két feladatot kellett megoldani:

  1. Egy észak-dél irányú vasútvonal egy kelet-nyugati irányú sínpárt viadukton áthidal. Délelőtt 10 órakor a keresztezési ponttól északra 40 km-re levő állomásból elindul egy 30 km/óra sebességgel haladó tehervonat dél felé, egyidejűleg a keresztezési ponttól keletre 36,25 km-nyire fekvő másik állomásról egy nyugat felé 60 km/óra sebességgel haladó gyorsvonat. Hány órakor lesz a két vonat mozdonya egymástól a legkisebb távolságban? Mekkora ez a távolság? Hol van ebben az időpontban a két vonat eleje?
  2. 4,01 m magas márvány emlékoszlopot állítanak fel. Alsó része 1,4 m széles és 1 m magas négyzet alapú egyenes hasáb. Felette csonka gúla van, melynek felső éle 0,74 m, oldalélének hajlásszöge az alaphoz 80o 15l 30ll. A legfelső rész gúla. Mekkora az emlékoszlop súlya, ha a márvány fajsúlya 2,7 kg/dm3?

Az írásbeli eredménye alapján 2 tanulót utasítottak el, aki 1 év múlva tehettek újabb érettségit.

A szóbeli vizsgák időpontja június 12. és 13. volt. Az elnöki teendőket dr. Lippay György tankerületi főigazgató látta el. 19 tanuló felelt a szóbeli vizsgákon.

Eredmények:

érettségi eredménye létszám név
jelesen érett 2 fő Szabó Jenő

Zsoldos Ferenc

jól érett 6 fő Forgó Béla

Kajtár Sándor

Lantos Lajos

Szabados Mihály

Szarka Mihály

Vannay Magda

érett 8 fő Balogh Géza

Dózsa Károly

Homoky László

Keviczky Sándor

Lászlóffy Lajos

Szabó Etel

Wimmer Ferenc

Wimmer Károly

 

„Szeptember havi javító vizsgálatra utasíttatott a latin nyelvből 2 tanuló, a mennyiségtanból 1 tanuló.”