Széll Gábor tanár úr tudományos sikere

Széll Gábor tanár úr az SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás programjának PhD-hallgatójaként a késő antikvitás latin nyelvű krónikairodalmával és Hispania helyzetével kapcsolatban végzett kutatásokat. 2007-ben részt vett a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum szegedi tagszervezetének, az Officina Försterianának a létrehozásában. Kutatási területén folyamatosan publikált és előadásokat tartott magyar és angol nyelven, 13 publikációja közül 9 kapcsolódik szorosabban a témájához. Az első tanulmányok a Collegium Hungaricum konferencia-köteteiben jelentek meg, Hydatius és Tunnunai Victor krónikájának első magyar nyelvű fordításai a Documenta Historica-sorozat gondozásában kerültek kiadásra. Küzdelem barbárok és eretnekek ellen Hydatius Chronicájában című doktori értekezésének nyilvános védésére 2019. május 8-án került sor summa cum laude minősítéssel.

Az értekezést itt olvasható.