V. Komplex Természettudományos Tanulókísérleti Verseny

Hagyományos tanulókísérleti csapatversenyünket 2018. december 7-én rendeztük a  Csongrádi Természettudományos Diáklaboratóriumban. A résztvevők a környező iskolák nyolcadikosai voltak.  A verseny célja, a tehetséges, természettudományok iránt fokozottan érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítani tudásuk, kreativitásuk összemérésére és hasonló érdeklődésű diáktársaikkal való közös kísérletezésre.
A versenyre érkező diákokra a következő feladatok vártak: tanulókísérletek, mérések elvégzése, a kísérletek, megfigyelések leírása, feladatlap kitöltése, tanulókísérleti eszközök használata, hagyományos és számítógépes mérési módszerek alkalmazása, egy-egy problémára saját ötlet kigondolása, megvalósítása, annak dokumentálása.
Az idei témákat a versenykiírás tartalmazta, de a konkrét feladatokat a diákok a helyszínen ismerték meg.
Biológiából a víz- és talajszennyezés okai és ennek következményeit vizsgálták laboratóriumi módszerekkel: víz minta hőmérsékletének, színének, pH-jának meghatározása, a vízmintában lévő egysejtű élőlények felismerése (mikroszkóphasználat), azok jellemzése volt a feladat.
Fizikából Ohm törvényéhez kapcsolódó elektromosságtani méréseket, megfigyeléseket végeztek hagyományos műszerekkel, a hőtani méréshez szenzorokat használtak. Mindkét esetben a megfigyelést, mérést a kísérlet leírása, tapasztalatok megfogalmazása, grafikonkészítés vagy a kész grafikon elemzése majd a mérés kiértékelése követte.
Kémiából a ház körül is  fellehető anyagok vizsgálata volt a téma. A kísérleteket útmutató alapján kellett elvégezni. A jegyzőkönyv szakszerű elkészítése mellett a képi dokumentálás is fontos szerepet kapott: a kiindulási és vég állapotot, illetve a körülményeket rögzítő fotókat az iskolai tablettel készítették el a csapatok. 
Amíg a diákok versenyeztek, kísérőtanáraik számára szakmai programot szerveztünk: digitális kompetenciafejlesztés,  nemzetközi tapasztalatok megosztása után kötetlen beszélgetéssel folytatódott a tapasztalatcsere.
A tanulókísérletek megvalósítására mindössze 90 perc állt a rendelkezésre, ezért a sok feladat csak jól szervezett munkamegosztással volt teljesíthető. Az értékelést végző zsűritagok a kísérletezés ideje alatt is figyelemmel kísérték a csapatok munkáját, ahol szükséges volt tanácsokkal segítették őket.  A versenyidő eltelte után a kitöltött feladatlapok és a kísérletek végeredménye, esetenként produktuma alapján értékelték a  csapatok teljesítményét,  pontozták az elvégzett kísérleteket, mind a négy tématerületen (biológia, fizika, kémia, számítógépes mérések).
Amíg a zsűritagok pontoztak, addig a versenyzők tízóraiztak, majd Ferenczi Lajos Szabolcs 11.a osztályos reál tagozatos gimnazista számolt be fiatalabb diáktársainak arról, hogy milyen lehetőségei vannak egy felsőbb éves diáknak, ha természettudományos kutatómunkát szeretne végezni. Ezt követően robotika villámkérdések következtek, a helyes válasz szaloncukrot ért.
Valamennyi részfeladat értékelése után, a megszerzett összpontszám alapján alakul ki a verseny végeredménye. Az első helyezett csapat mindössze hét pontot veszített a megszerezhető százból. A másik négy csapat között nagyon szoros volt a verseny: 1-2 pont döntötte el a sorrendet. Sok szép megoldás született, minden csapat dicséretet érdemelt!
 1. Kiss Bálint Református Általános Iskola (93 pont) 
  A Mókuskáim csapat tagjai: Bakai Petra, Bartucz László, Kozák Maja, Szalaji Gábor
  Felkészítő: Horváth József tanár úr
 2. Piroskavárosi Általános Iskola (82 pont)
  A Vegyészegylet csapat tagjai: Bori Zsuzsanna, Buda Zoltán, Sáfrány Anna, Fássy Milán
  Felkészítő tanáraik: Tormáné Németh Piroska, Farkas Márta, Kecskésné Krizsán Katalin tanárnők valamint Kecskés József és Cseri Gábor tanár urak
 3. Galli János Általános Iskola  (80 pont)
  A Gallilei csapat tagjai: Pozsár Gréta, Brenner Tamás, Fűri Levente és Németh Ádám
  Felkészítő tanáraik:  Ötvösné Szeri Erzsébet, Tarjányiné Gáspár Magdolna és Blázsik Gyuláné tanárnők
 4. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (79 pont)
  Az Izék csapat tagjai: Barna Zsófia, Csatlós Gréta, Érsek Benedek, Nagy Gábor
  Felkészítő tanárok: Kiss Péter és Gyenes Tamás tanár urak
 5. Felgyői László Gyula Általános (78 pont)
  A Mikulás csomagok csapat tagjai: Surányi Adél, Veres Viktor, Kiss Rajmund, Bolla Norbert
  felkészítő tanáraik: Szabóné Berkes Etelka, Tóthné Pápai Erzsébet, Kecskésné Krizsán Katalin tanárnők
A szakmai zsűri tagjai: Törökné Török Ildikó tanárnő (biológia), Gilicze Tamás tanár úr (számítógépes mérések), Szabó László tanár úr (fizika) és Tábori Levente tanár úr (kémia)

Fotók: Gilicze Tamás és Palatinus Ákos